A Simple Proposition

 
     

Bookmark and Share

3 comments:

Anonymous said...

Yes, I agree.

Anonymous said...

Isn't it better to say Part 4? People understand that more than Schedule 7.

Emyr said...

Mae "fel y traethir hwy" braidd yn Feiblaidd. Beth am "yn unol a"

Gallasai'r feraiwn Saeneg wedyn ddweud "in accordance with"

Byddai hynny hefyd yn gweithio'n well gyda Rhan 4 yn hytrach nag atodlen 7.

Post a comment