Rhif 6

Diolch yn fawr iawn am eich pleidleisiau ym mhôl Total Politics. Ond ...

     

... dw i ddim yn rhif. Dyn rhydd ydw i.

Bookmark and Share

3 comments:

Alwyn ap Huw said...

Does dim rhaid iti bwdu, ymddiswyddo a hel dy bac i Bortmeirion am beidio dod yn gyntaf! Os wyt ti'n dal ati Fel Leo McKern yn y ffilm uchod mi elli di hefyd, trwy ddyfal barhad ddyfod yn number 2 (fel y gwnes i!)

Wedi dweud hynny mae 'na rywbeth hyll am gael dy adnabod fel nymbar tŵ yn y Gymraeg, ond does - rhywbeth sydd yn cysylltu ein safleoedd - yn y lle chwech mae dyn yn gwneud nymbar tŵ, wedi'r cwbl :-(

Sweet and Tender Hooligan said...

Even i understood - you are not a number right?

My welsh is coming on, Dw'in galli siarad cymraeg...

MH said...

Well done, Marcus. But did you get the new No.2's reference to "lle chwech"?

Post a Comment